Zapraszam do współpracy

436
views

Piotr Rybicki – członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych, organizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i  wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” oraz portalu NadzorKorporacyjny.pl, doradza i trener, biegły rewident.