Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021

1584
views

Ze strony Polskiego Instytutu Dyrektorów:

„Fundacja Polski Instytut Dyrektorów wspólnie z zespołem ekspertów pod przewodnictwem Ilony Pieczyńskiej-Czerny przygotowali Dobre Praktyki Komitetów Audytu 2021 (DPKA2021) w celu wsparcia działania komitetów audytu oraz wzmocnienia nadzoru korporacyjnego w spółkach. Link do listy członków zespołu zamieszczamy poniżej. Cenny wkład w przygotowanie ostatecznej wersji DPKA2021 wniosły także osoby i instytucje, którym przedstawiono projekt DPKA2021 w toku konsultacji. Udział Instytutu w pracach nad zbiorem DPKA2021 stanowi przejaw jego stałego zaangażowania w promowanie najlepszych standardów pracy komitetów audytu i nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w prace nad DPKA2021. W ocenie Instytutu opublikowany zbiór odzwierciedla najnowsze trendy i praktyki działania komitetów audytu, a także odpowiada na oczekiwania uczestników rynku zainteresowanych efektywnym nadzorem wewnętrznym w spółkach. Dobre praktyki mogą stać się ważnym elementem rozwoju spółek i zapobiegania nieprawidłowościom w ich działaniu. Służą one nie tylko akcjonariuszom, także inni interesariusze z faktu sprawowania skuteczniejszego nadzoru nad spółkami będą odnosić korzyści.

Zasady zawarte w DPKA2021 mają charakter wskazówek, których stosowanie w jak najszerszym wymiarze jest rekomendowane, o ile spółki nie dysponują lepiej dostosowanymi do potrzeb komitetów audytu rozwiązaniami własnymi albo rekomendowane rozwiązania są nieproporcjonalne lub nieadekwatne do skali i przedmiotu działalności.  Skorzystanie z tego zbioru jest autonomiczną decyzją spółki, która może wdrożyć DPKA2021 w całości lub części korzystając przy tym z innych zbiorów dobrych praktyk dedykowanych komitetom audytu. Wskazówki zawarte w DPKA2021 mogą stać się swoistym przewodnikiem, który przybliża wyzwania, proponuje gotowe rozwiązania oraz podpowiada jakie mechanizmy mogą pomagać w wykonywaniu nałożonych na komitety audytu  obowiązków.

DPKA2021 odnoszą się zarówno do kształtowania składu komitetu audytu, jak i do wielu obszarów jego działania przyjmując, iż kompetencje, niezależność i etyka jego członków są niepodważalnym fundamentem jego działania. Wymagania względem członków komitetu audytu oraz system wynagradzania ich pracy powinny zachęcać do zwiększenia zaangażowania oraz jakości pracy komitetu audytu. Ostatecznie bowiem o skuteczności działania komitetu audytu decyduje jego stała aktywność i współpraca z zarządem oraz kluczowymi pracownikami spółki, jak również  współpraca z biegłym rewidentem.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opublikowanym zbiorem DPKA2021 oraz omówienia możliwości jego wprowadzenia na najbliższym posiedzeniu komitetu audytu lub rady nadzorczej.”

Dobre Praktyki Komitetów Audytu: http://www.fpid.org.pl/uploads/nowa%20wersja%20do%20publikacji%20DPKA%20wrzesie%C5%84%202021.pdf