Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2020 r.

289
views

PANA (Polska Agencja Nadzoru Audytowego) zaprezentowała wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2020 r.

Informacja szczegółowa dostępna jest pod adresem https://pana.gov.pl/media/y4lhfkx2/pkt-4-wykaz-firm-audytorskich-jzp-2020-do-publikacji.pdf