Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2020 r.

479
views

PANA (Polska Agencja Nadzoru Audytowego) zaprezentowała wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2020 r.

Informacja szczegółowa dostępna jest pod adresem https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2021/10/wykaz-firm-audytorskich-jzp-2020-1.pdf