Ranking audytorów spółek giełdowych 2021

1089
views

27 kwietnia 2021 roku opublikowano kolejną edycję rankingu audytorów.

Raport dostępny jest na stronie: https://www.rp.pl/Ranking-audytorow/304269897-W-tegorocznym-zestawieniu-wygrywa-PwC.html a także https://www.rp.pl/assets/pdf/RP354497426.PDF. Ranking audytorów spółek giełdowych na stronie: https://www.parkiet.com/Ranking-audytorow/304279973-EY-i-PwC-wygrywaja–w-audycie-na-gieldzie.html a także https://www.parkiet.com/assets/pdf/PA354529427.PDF

Wyzwań nie brakuje

Praca w warunkach pandemii to nie tylko wyzwanie dla audytorów, ale też dla członków władz spółek. Pracy online z biegłym rewidentem nauczyć musiały się m.in. rady nadzorcze.

– To szczególne wyzwanie dla rad nadzorczych spółek giełdowych, w przypadku których relacje z audytorem spoczywają przede wszystkim na komitetach audytu. I z perspektywy roku można powiedzieć, że współpraca w tym obszarze nie wygląda źle. Nauczyliśmy się pracy zdalnej. Teraz trwa proces udoskonalania wzajemnych relacji, a nie tylko czekania, kiedy wrócimy do czasów sprzed pandemii – ocenia Piotr Rybicki, ekspert corporate governance z portalu nadzorkorporacyjny.pl. Dodaje, że zmiany czekają oczywiście również spółki pozagiełdowe. – Tutaj nie tylko widzimy dużą zmianę w sposobie komunikacji wewnątrz samej rady nadzorczej. Również coraz więcej spółek widzi wartość z badania sprawozdania finansowego. Nadal są to jednak jednostkowe przypadki i jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej kwestii – mówi.

Źródło: https://www.parkiet.com/Ranking-audytorow/304279973-EY-i-PwC-wygrywaja–w-audycie-na-gieldzie.html

Zdjęcie: https://www.parkiet.com/Ranking-audytorow/304279973-EY-i-PwC-wygrywaja–w-audycie-na-gieldzie.html