Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych. Przewodnik dla Komitetu Audytu i sporządzających sprawozdania finansowe

713
views

PwC opublikowalo przewodnik dla Komitetów Audytu dotyczący sprawozdania finansowego sporządzonego wg MSSF za 2020 rok.

Informacja ogólna: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/zmiany-w-MSSF-i-sprawozdawczosci-spolek-publicznych.html

Link do opracowania: https://www.pwc.pl/pl/pdf-nf/pwc-zmiany-w-mssf-sprawozdawczosci-spolek-publicznych-2020.pdf