Anglojęzyczny tekst znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach

946
views

Polska Izba Biegłych Rewidentów opublikowała anglojęzyczny tekst znowelizowanej ustawy o biegłych rewidentach: https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/FINAL_CLEAR%20-%20Ustawa_uobr_11.05.2017_zm_01.06.2020_EN.pdf