Priorytety Komitetów Audytu na 2020 rok (KPMG)

1359
views

— Sprawowanie kontroli i ponowna ocena, czy komitet ma wiedzę ekspercką i czas na nadzorowanie ryzyk, nad którymi nadzór mu przydzielono.

— Ocena zakresu i jakości ujawnień informacji w zakresie ESG ma coraz większe znaczenie, gdyż inwestorzy żądają więcej informacji i dążą do większego zaangażowania.

— Regulacji będzie ciągle przybywać i będzie to mieć wpływ na systemy zapewniania zgodności z przepisami.

— Koncentracja na etyce i zapewnianiu zgodności z przepisami – koszty wizerunkowe w przypadku działań nieetycznych i niezgodnych z przepisami są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej.

— Monitorowanie sprawozdawczości – należy starannie czytać wszystkie informacje przedstawiane w raportach rocznych w tych obszarach, które wiążą się z wyższym ryzykiem.

— Zapewnianie jakości badania – w jaki sposób firma audytorska uzyskuje ciągły wzrost jakości badania sprawozdania finansowego – łącznie z wdrażaniem i wykorzystywaniem nowych technologii.

— Wykorzystywanie technologii – jakie są plany spółki związane z wykorzystaniem robotyki, technologii chmury, sztucznej inteligencji i analityki danych w celu zwiększenia wydajności funkcji finansowej.

— Zwiększanie korzyści płynących z audytu wewnętrznego oraz pomoc w zapewnieniu, by audyt wewnętrzny skupiał się na kluczowych ryzykach i związanych z nimi kontrolach. 

Źródło: https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/06/priorytety-komitetow-audytu-i-rad-nadzorczych/priorytety-komitetow-audytu.html