55 stron obowiązkowej lektury dla każdego członka komitetu audytu JZP

1264
views

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt dokument pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”.

To 55 stronicowe opracowanie dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego – a mianowicie: powoływania, niezależności, kompetencji oraz zadań komitetu audytu, a także wyboru firmy audytorskiej. Ważnym elementem opracowania są przykładowe pytania, na które komitet audytu powinien pozyskać odpowiedź.

O publikacji treści ostatecznej dobrych praktyk – poinformujemy niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronach KNF.

Miłej lektury!