Firmy Audytorskie badające JZP

1256
views

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje do wiadomości i stosownego wykorzystania informację nt. opublikowanego przez KNA wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego.

Wykaz może w szczególności posłużyć JZP w procedurze wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego.

Poniżej link do wykazu opublikowanego przez KNA: 
https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/20190328_Wykaz_firm_audytorskich_JZP_2018.pdf