Ranking audytorów spółek giełdowych 2019

3633
views

12 kwietnia 2019 r. Rzeczpospolita opublikowała kolejną edycję rankingu audytorów. Więcej na
http://archiwum.rp.pl/artykul/1401229-EY-wiedzie-prym-na-gieldzie.html