Komitety w radach nadzorczych spółek z WIG-20

1290
views

Dane na podstawie sprawozdań rad nadzorczych spółek za 2017 rok.

Opracowanie: Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl