Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2017 r.

1130
views

Komisja Nadzoru Audytowego opublikowała wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2017 r.

Lista obejmuje 80 podmiotów – firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2017 r.

Pełen wykaz na stronie Ministerstwa Finansów https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=69935cb5-5625-4695-a2a8-cae289062228&groupId=764034