Plan działań KNF na rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

1329
views

Szczegółowe informacje na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=60486&p_id=18