Rewolucja w funkcjonowaniu rad nadzorczych 2017

1256
views

17 czerwca 2016 roku weszły w życie nowe unijne regulacje dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych spółek zainteresowania publicznego (giełdowych). W związku z tym czekamy na nowelizację ustawy o biegłych rewidentach, po jej opublikowaniu będą znane rozwiązania krajowe, a także precyzyjny czasookres wejścia w życie zmian, w szczególności nowych zadań stawianych komitetom audytu działających w ramach rad nadzorczych. 

Przepisy, najprawdopodobniej, wejdą w życie w II kwartale 2017 roku; dla komitetów audytu zostanie wpisany 4-miesięczny czas dostosowania do nowych przepisów. 

Aktualny projekt nowelizacji znajduje się tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E5A594DA7A9432D4C125807C00513F6B