Konferencja „Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016 roku”

1764
views

17 maja 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Komitety Audytu i Rady Nadzorcze 2016 roku”.

W trakcie prawie 7-godzinnej dyskusji zmierzyliśmy się z nadchodzącymi zmianami w funkcjonowaniu komitetów audytu w spółkach giełdowych, jakie – najprawdopdobniej – wejdą w życię z końcem 2016 roku. Zmiany są wynikiem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/56/UE z 16 kwietnia 2014 roku, która w polskim systemie prawnym zostanie zaimplementowana ustawą o biegłych rewidentach. Ostateczna wersja nowelizacji nie jest jeszcze znana.

Panelistami i moderatorami Konferencji byli (w kolejności alfabetycznej):

– Ewa Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej SARE S.A.

– Iwona Gębusia – radca prawny

– Agnieszka Góral – Wicedyrektor Działu Emitentów GPW S.A. w Warszawie

– Ewa Jakubczyk-Cały – Partner Zarządzający PKF Consult

– Przemysła Pohrybieniuk – ACCA

– Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

– Maciej Sadlej – Partner Zarządzający CC Group

– Dariusz Tenderenda – Członek Zarządu Domu Maklerskiego Navigator

– Mariusz Wardych – Dyrektor Audytu Wewnętrznego w Grupie PZU

– Piotr Welenc – Dyrektor Rozwoju Rynku GRC Wolters Kluwer

Całość Konferencji, a także panel pt. „Wyzwania dla organów spółek i komitetów audytu” prowadził Piotr Rybicki – Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. – jeden z organizatorów Konferencji.