W co 5. przypadku KNF ma wątpliwości w zakresie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych członków komitetów audytu

785
views

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) upubliczniła częściowe wyniki ankiety przeprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku dotyczącej funkcjonowania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Poniższe dane dotyczą 79% emitentów papierów wartościowych (innych niż banki i zakłady ubezpieczeń).

W 17% spółkach, Komisja Nadzoru Finansowego, stwierdziła brak osoby lub brak przekonujących informacji o osobie potwierdzających wymogi w zakresie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto w 5% spółkach nie wskazano w ogóle takiej osoby!

Niestety wyniki te nie są zadowalające i naprawdę powinny dać wiele do myślenia spółkom giełdowym.

 

Komentarz: 

Piotr Rybicki, ekspert corporate governance, NadzórKorporacyjny.pl 

Ponad 20% spółek u których są wątpliwości w zakresie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych tak naprawdę jest szokującym wynikiem. Pojawia się pytanie – gdzie leży powód tak dużych wątpliwości. Czy przyczyną są nieostre przepisy, czy przyczyną jest zlekceważenie ankiety, czy może spółki zwyczajnie zlekceważyły komitety audytu? Mając tylko wyrywkowe informacje trudno jednoznacznie to ocenić. Niemniej dobrze się stało, że KNF pokazuje faktyczny – ich zdaniem – stan. Być może uda się przynajmniej ostatnią z przedstawionych przeze mnie wątpliwości zminimalizować – spółki zaczną na poważnie traktować zadania i funkcje jakie spoczywają na komitetach audytu.

 

Dane zaprezentowano podczas Konferencji „Jak wybrać biegłego rewidenta pod nowymi regulacjami” w dniu 7.03.2018, organizator: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.