Jak sporządzać sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu – materiał PIBR

747
views

Na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/921,Jak-sporzadzac-sprawozdanie-dodatkowe-dla-komitetu-audytu- ukazał się materiał zbierający najważniejsze praktyczne wskazówki w zakresie przygotowania dodatkowego sprawozdania dla komitetu audytu jzp przez biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe w/w jednostki.

Lektura również obowiązkowa dla członków komitetów audytu