Nowe zapisy w sprawozdaniu z badania jzp dotyczące współpracy audytora z komitetem audytu

840
views

Warto przeanalizować, jak do współpracy z komitetem audytu jednostki zainteresowania publicznego podchodzą audytorzy. Ważne zapisy odnajdujemy w opublikowanych już za 2017 rok sprawozdaniach z badania.

Poniżej przykładowe zapisy z opublikowanych sprawozdań za 2017 roku – Netia S.A. (PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.), Orbis S.A. (Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k) oraz Comperia S.A. (B-think Audit sp. z o.o.)

  1. Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu

2. Istotność

3. Komunikacja z komitetem audytu

Całe sprawozdanie z badania dostępne są pod adresami:

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Raport_roczny_201803010683004013.pdf 
https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-02/sprawozdanie_audytora_z_badania_Orbis_R2017_201802210361569030.pdf

https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2018-03/Grupa_Comperia_Sprawozdanie_z_badania_bieglego_rewidenta_2017_201803020760665998.pdf